Alle lønsystemer

Eksporter løndata fra VikarProgram

Løndata kan eksporteres til en fil og indeholde lønlinjer for hver enkelt vikar

Opsætning

Vi tager i fællesskab et kig på hvordan du kører løn og hvilke konti du bruger. 

Dernæst læser vi lønlinjer ind sammen i en test og sikrer at det spiller.