Timeafstemning

Indhent timesedlerne digitalt

Indhent timesedlerne digitalt

Vikaren kan, via sit eget login, se sine vagter og indrapportere timer. Det kan gøres efter hver vagt eller med større mellemrum. 

Hvis du tildeler adgang til kontaktpersonerne ved kunden, får de et login, hvor vagterne vises og timerne kan godkendes. 

Straks efter timer er indsendt, kan du se dem i vagtafstemningen.  

Sammenlign med vagtplanen

Sammenlign med vagtplanen

Ikoner viser om kunden og vikaren har indsendt timer. Er der en forskel på deres indsendte timetal eller er det forskelligt fra vagtplanen vil du se en advarsel.

Det er dig alene som bestemmer om en eller begge parter skal indsende timer, samt hvordan timesedlerne skal se ud i sidste ende.

Timer til løn og faktura

Timer til løn og faktura

Det er i timeafstemningen de godkender og afviser vagter.

Du har også mulighed for at sætte en vikar som eksempelvis syg m/u løn eller fraværende.

Timerne og vagttyperne bruges, sammen med løn- og prisaftaler, til at udregne løn- og faktureringsgrundlag.