Fakturering

Få alt med rettidigt

Få alt med rettidigt

Hver kunde kan behandles præcis som du ønsker. Bestem hvor ofte kunden skal faktureres og med hvilke betingelser, så sørger VikarProgram for, at fakturaerne er klar til tiden med udregnede fakturalinjer. 

Du kan live følge med i, hvor meget og hvornår hver kunde skal faktureres næste gang. Når en vagt godkendes, opdateres faktureringsgrundlaget med det samme. 

Dan fakturaer med automatik

Dan fakturaer med automatik

Når alle vagter, som skal faktureres, er afstemt, danner du fakturakladden med et enkelt klik. Alle informationer som, modtager, afsender og betingelser er medtaget.

Fakturalinjer er dannet ud fra vagters afstemte timer og aftalte priser.

Du kan rette i kladden og tilføje nye linjer efter behov.

Send og færdiggør fakturaer

Send og færdiggør fakturaer

Du kan se og downloade PDF-fakturaen når som helst.

Når du færdiggører fakturaen er der mulighed for at sende den til kunden på e-mail.

Vælg om der skal dokumentation med som bilag, i form af udregninger, vagter og timer.

Sletter du kladden, bliver vagterne sat live og der kan tilføjes flere vagter til fakturagrundlaget.

Herefter kan faktureaen genereres på ny.