Timegodkendelse

Kunde login

Kunde login

Du kan vælge hvilke af dine kunder som skal have adgang til VikarProgram. Samme kunde kan have flere kontaktpersoner med hver sit login.

Kunden får sin egen lille værktøjskasse til at gøre samarbejdet med dig endnu nemmere, og du sparer tid og anstrengelser, eksempelvis ift. indhentning af timegodkendelser. 

Vagtplan og timegodkendelse

Vagtplan og timegodkendelse

Kunden får overblik over hvilke vikarer som er booket og hvordan vagterne er planlagt. 

Når en vikar har været på arbejde, kan kunden enten godkende timerne som de var planlagt, eller ændre i f.eks. mødetidspunkt og pauser. 
Brugervenlige funktioner gør det nemt for kunden at få timerne godkendt.

Det er straks synligt for dig når en vagt godkendes af kunden.