Booking af lærevikarer på skoler

Find den bedst egnede lærevikar til vagten hver gang

Når der skal bookes vikarer til skolen, gøres det nemt i VikarProgram. 

Du kan sørge for at det altid er den bedst egnede vikar som får vagten. 

Hvis det eksempelvis er en fordel at vikaren har været i klassen før, eller har nogle bestemte kompetencer, vælger du ud fra disse parametre.

Er det en anden person på skolen som plejer at booke vikarer, kan en anden person nemt udføre opgaven hvis behovet opstår. 
Skolen kan have flere bruger-login, og der sættes et 'fingeraftryk' af hvem som har gjort hvad.

Det er let gennemskueligt og hurtigt for nye personer at komme i gang.