App til administrering af vikarer

Applikationen hjælper dig til nemt at finde de rigtige vikarer

VikarProgram er velegnet til administrering af vikarer i institutioner.

Du får en appliaktion som giver dig mulighed for at arbejde moderne, så du sparer tid og løser opgaverne bedst.

Er det eksempelvis vigtigt at de samme vikarer så vidt muligt klarer visse opgaver? Det kan du sørge for, også selvom det ikke nødvendigvis er dig som plejer at admninistrere vikarer.

Administrer vikarer professionelt med VikarProgram - det er nemt for alle.