Lønudregning

Lav lønnen efter dine perioder

Lav lønnen efter dine perioder

Alle vikarer kan få løn i samme interval, eller nogle på ugebasis og andre pr. måned – du bestemmer perioderne.

Vikaren tilknyttes et lønskema, eks. ’Ugeløn’, som indeholder de perioder der i løbet af året skal aflønnes i.

Afholdte vagter i perioden vil blive samlet på et løngrundlag.

Udregning af løngrundlag

Udregning af løngrundlag

Du kan følge udviklingen af løn som skal behandles, live. Hver gang en vagt godkendes, opdateres lønskemaet, så du hele tiden ved hvad der mangler at blive håndteret.

Normale vagter og sygemeldinger er blevet afstemt og kombineres nu med de aftalte lønvilkår.

Du får automatisk et løngrundlag som indeholder alle udregninger ift. Normalsatser, overarbejde og tidstillæg.

Færdiggørelse af løn

Færdiggørelse af løn

Du skal nu blot tage et kig på om det er sådan lønnen skal være, og om nødvendigt lave manuelle justeringer hvis der er særlige forhold som skal med.

Du kan eksportere færdigbehandlede løngrundlag enkeltvis pr. vikar eller som et masse-udtræk – klar til lønkørsel.

Du kan eksportere en fil fra VikarProgram som indeholder alle lønlinjerne, som skal tages videre gennem dit almindelige login i deres sytem.